Evaluation of a second opinion

NAV Hordaland satte i 2015 i gang et forsøk med ny medisinsk vurdering, utført av ny lege, ved seks måneders sykmelding. Uni Research evaluerer ordningen. En første underveisrapport er nå publisert.


By Hilde Kjerland and Rune Rolvsjord

This article is only available in Norwegian.


Sept. 20, 2016, 3:32 p.m.

Related news

People involved

cp: 2019-11-15 14:15:53