Lanserer ny fagbok om norsk legevakt

Boken gir læring og trening innenfor et mangfold av sykdommer og symptomer som kan oppstå i legevakthverdagen, alt fra de mest akutte tilstandene til lettere plager.


By Rune Rolvsjord

Content only available in Norwegian
Sept. 20, 2016, 2:34 p.m.

People involved

cp: 2019-12-04 11:17:21