Nasjonal satsing på nyansatte i barnevernet

Nå satses det nasjonalt på å utdanne erfarne barnevernsarbeidere til kollegaveiledere for nyansatte. Dette skal øke kompetansen, forebygge utbrenthet og redusere turnover i barnevernet.


By Veronica Helle

Content only available in Norwegian
Oct. 3, 2016, 11:53 a.m.

cp: 2019-09-22 13:17:23