New dissertation at Nklm!

Fredag 30. september 2016 disputerte Sverre Rørtveit for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen: ”Akuttmedisin i ein distriktskommune”.
 


By Marie Louise Ljones

Content only available in Norwegian
Oct. 5, 2016, 12:06 p.m.

cp: 2019-09-23 20:16:33