Fersk rapport om legevaktorganisering i Norge

Det er store variasjoner både når det gjelder bemanning, utrykning, vaktordninger og avlønning i norske legevakter. Les mer om dette og mer i vår nye rapport om Legevaktorganisering i Norge.


By Marie Louise Ljones

Content only available in Norwegian
Oct. 7, 2016, 3:42 p.m.

cp: 2019-09-22 13:16:39