ED physicians underestimate pain in all pediatric

Bare halvparten av barn med store smerter får smertestillende behandling på legevakt.


By Marie Louise Ljones

Content only available in Norwegian
Nov. 8, 2016, 9:51 a.m.

cp: 2019-09-23 20:15:43