New book on decision making in child welfare

Når barnevernet blir diskutert i media eller på nærbutikken er det ofte barnevernets beslutninger det dreier seg om. I ny bok får du mer kunnskap om hva som ligger bak disse beslutningene.


By Veronica Helle

Content only available in Norwegian
Nov. 24, 2016, 1:40 p.m.

People involved

cp: 2019-09-22 13:17:19