Mental health in children whose parents are divorced

Barn som opplever at foreldrene skiller seg har flere symptomer på psykiske vansker. Forskere vil finne ut hva det er med skilsmissen som fører til disse problemene.


By Veronica Helle

Content only available in Norwegian
Nov. 29, 2016, 10:17 a.m.

cp: 2019-09-23 21:17:21