Postdoktorstipend fra Helse Vest til forsker ved Uni Research

Torgeir Gilje Lid, forsker ved Regionalt kompetansesenter for rusmiddelforskning i Helse Vest og Allmennmedisinsk forskningsenhet i Bergen, har blitt tildelt postdoktorstipend.

Content only available in Norwegian
Nov. 29, 2016, 3:23 p.m.

People involved

cp: 2019-12-04 11:15:59