Ungdom med rusbrukande eller sjuke foreldre vil gjerne bli sett av fastlegen sin

Ungdom som veks opp med rusbrukande eller kronisk sjuke foreldre har ofte ein tøff kvardag. Å bli sett og forstått av fastlegen kan vere til stor hjelp.

 

Content only available in Norwegian
Dec. 5, 2016, 9:22 a.m.