Least satisfied with Norwegian out-of-hours emergency primary health care

Pasienter blir stadig mer fornøyd med sykehusene, mens tilfredshet ved legevakten har stupt siden i fjor.


By Marie Louise Ljones

Content only available in Norwegian
Dec. 9, 2016, 12:26 p.m.