Technology for Practice part of a new research centre

Kunnskapsdepartementet utlyste i fjor midler til et senter for læringsanalyse. Forskningsleder ved Teknologi for Praksis, Prof. Barbara Wasson, med støtte fra flere aktører ved UiB, vant søknadsrunden.


By Rune Rolvsjord

Content only available in Norwegian
April 21, 2016, 1:52 p.m.

People involved