Online course in emergency medicine for personnel in the out-of-hours service is ready!

Nklm har laga kurset på oppdrag frå Helsedirektoratet og er gratis å bruke


By Vivian Midtbø

Content only available in Norwegian
Sept. 6, 2016, 12:57 p.m.