Experience exchange with the Scottish Out-of-Hours services

Nklm har igjen vært på besøk i et av våre naboland for å se hvordan legevakttjenesten deres er organisert.

Content only available in Norwegian
April 7, 2017, 1:46 p.m.

People involved

cp: 2019-09-23 18:16:02