​​​​​​Fastlegen kan bidra til at «dei usynlege barna» vert sett

Ny doktoravhandling viser korleis fastlegen kan identifisere dei barna som treng oppfølging, og sørge for at dei får hjelp.
 

Content only available in Norwegian
May 31, 2017, 8:31 a.m.

cp: 2019-09-22 09:16:16