Stipend til forskere fra Allmennmedisinsk forskningsenhet

Allmennmedisinsk forskningsfond har tildelt stipend til sluttføring av tre ph.d-prosjekter tilknyttet Uni Research

Content only available in Norwegian
June 2, 2017, 11:44 a.m.

People involved

cp: 2019-09-22 14:17:06