Pris til Giardiaforskere

Giardiagruppen ved Uni Research Helse og UiB er tildelt Bergen kommunes forsknings- og innovasjonspris for helse- og omsorgstjenestene 2017.


By Rune Rolvsjord

Content only available in Norwegian
June 15, 2017, 12:21 p.m.

People involved

cp: 2019-09-22 13:16:38