Together to strengthen the services

Kommunene ønsker bedre oversikt over områdene til kompetansesentrene innen psykisk helse og rus på Vestlandet. RKBU Vest og fem andre kompetansesentre går sammen om å møte kommunenes behov.


By Veronica Helle

Content only available in Norwegian
June 16, 2017, 11:34 a.m.

People involved

cp: 2019-09-23 14:17:43