Allmennmedisinsk forskningsenhet viser bredde og styrke på 20th Nordic Congress of General Practice

Stor deltakelse og mange bidrag fra AFE Bergen på kongress i Reykjavik

Guri Rørtveit, professor og forsker 1, holder plenumsforedrag om usikkerhet

 

Content only available in Norwegian
June 20, 2017, 8:15 a.m.

People involved

cp: 2019-09-23 21:16:23