1 og 5 youths have anxiety symptoms

22 prosent av ungdom i alderen 12-17 år er engstelige. Ungdom som har mestringstro og opplever sosial støtte rapporterer mindre engstelse.


By Veronica Helle

Content only available in Norwegian
June 29, 2017, 9:35 a.m.

People involved

cp: 2019-09-22 14:17:45