Små legevakter sliter med å innfri kompetansekravene

Data fra Nasjonalt legevaktregister viser en tendens mot større og færre legevakter, men det er fortsatt mange legevakter som er for små til å innfri akuttmedisinforskriftens bemanningskrav.

Content only available in Norwegian
July 6, 2017, 2:13 p.m.

cp: 2019-09-23 19:15:26