The law must be followed to reduce bullying

1. august trer endringene i Opplæringslovens bestemmelser om skolemiljø og mobbing i kraft. - Loven kan bidra til å redusere mobbing dersom den følges. 


By Veronica Helle

Content only available in Norwegian
Aug. 1, 2017, 11:23 a.m.

People involved

cp: 2019-12-04 11:16:10