Norwegian Index for Emergency Medical Assistance

Ny kunnskap om samtalene til 113-sentralene i Norge og bruken av Indeks som beslutningsstøtte for operatørene.

Content only available in Norwegian
Aug. 17, 2017, 1:02 p.m.

cp: 2019-12-04 11:16:49