Hva slags behandling er virksom ved medisinsk uforklarte helseplager?

Ny oversiktsartikkel sammenfatter retningslinjer og forskningskunnskap om behandling ved uforklarte helseplager i allmennpraksis.

Content only available in Norwegian
Sept. 4, 2017, 8:05 a.m.

cp: 2019-09-22 13:16:11