Remembering Kathrine Kloppen

Vi reagerte med sorg da vi fikk vite at Kathrine Kloppen gikk bort den 12. august.

Content only available in Norwegian
Sept. 25, 2017, 1:31 p.m.

cp: 2019-09-16 21:16:30