Out-of-hours award 2017

Kommuneoverlege i Kvam Herad, Arne O. Aksnes, mottok årets legevaktpris under Den nasjonale legevaktkonferansen som i år vart arrangert i Bergen, 28.- 30. september. Foto: Eivind Damsgaard

Content only available in Norwegian
Oct. 11, 2017, 4:01 p.m.

cp: 2019-11-15 12:15:28