Nurses makes a big and important part of patient counselling in Norwegian primary care out-of-hours services

1 av 4 telefonhenvendelser til legevakt blir håndtert av sykepleiere uten involvering fra lege.

Content only available in Norwegian
Oct. 12, 2017, 1:16 p.m.

cp: 2019-12-04 11:17:03