Ny ph.d. om sykehjemslegens arbeid med døende sykehjemspasienter

Kristian Jansens avhandling utforsker sykehjemslegens involvering i terminalomsorgen. Dette er etterspurt av pasientene, pårørende og fagmiljøet, men viet liten oppmerksomhet i forskning.

Content only available in Norwegian
Nov. 8, 2017, 8:28 a.m.

People involved

cp: 2019-12-04 11:17:05