Longitudinal Study of Music Therapy’s Effectiveness for Premature infants and their caregivers

Forskere skal undersøke om musikkterapi styrker tilknytningen mellom for tidlig fødte barn og deres foreldre under og etter oppholdet på intensivavdelingen.


By Rune Rolvsjord

Content only available in Norwegian
Dec. 8, 2017, 1:05 p.m.

cp: 2019-12-04 11:15:33