Legevaktsentralen: Kva er minimumsbemanning?

Trass i nye krav i Akuttmedisinforskriften om at telefonar i legevakt skal bli svarte på innan to minutt, er det fleire døme på at det kan ta meir enn ein time før legevaktsentralen tek telefonen.

Content only available in Norwegian
Dec. 20, 2017, 1:08 p.m.

cp: 2019-12-04 11:15:48