Regular general practitioner's work scedule

Nasjonalt kompetansesenter for legevaktmedisin skal undersøke fastlegers tidsbruk på oppdrag fra Helsedirektoratet. I januar 2018 vil alle landets fastleger motta invitasjon via e-post til å delta.

Content only available in Norwegian
Dec. 21, 2017, 12:33 p.m.

cp: 2018-10-23 13:17:45