New book on developmental trauma

Reguleringsstøtte er spesielt viktig for barn som har vært utsatt for traumatiske belastninger tidlig i livet. Pedagogiske hjelpemidler og barnevennlige metaforer i ny bok kan være nyttig i arbeidet.

Content only available in Norwegian
June 22, 2017, 1:08 p.m.

People involved