Fraværsreglene gir flere legebesøk og økt legemiddelbruk blant ungdom

Ny studie viser sammenheng mellom innføring av nye fraværsregler i videregående skole og økning i legebesøk og uttak av antibiotikaresepter.

Content only available in Norwegian
Aug. 30, 2017, 11:08 a.m.

People involved