Temporary special agreement on compensation for out-of-hours work

Den nye avtalen åpner for alternativ godtgjøring på legevakt, i gitte situasjoner. Avtalen har varighet fra 01.01.18 til 30.04.18, da nye forhandlinger starter.  

Content only available in Norwegian
April 13, 2018, 11:01 a.m.

cp: 2019-07-21 23:17:17