Consultation response regarding palliative care for seriously ill and dying patients

Nklm mener det bør være et mål å organisere det palliative tilbudet rundt pasienten slik at behovet for legevakttjenester blir minst mulig

Content only available in Norwegian
April 18, 2018, 2:24 p.m.

cp: 2019-07-21 23:16:19