Can medical students work in the local emergency medical centres?

Ifylgje Fylkeslegen i Hordaland kan legestudentar etter 4,5 år med lisens kvalifisere som bachelornivå. Desse kan arbeide i legevaktsentralen dersom dei resterande krava i forskrifta er oppfylt.

Content only available in Norwegian
April 24, 2018, 9:06 a.m.

cp: 2019-07-21 23:15:42