Fear of child welfare creates distance

Marte Knag Fylkesnes disputerer 4. mai for ph.d.-graden ved UiB med avhandlingen:«Frykt, forhandlinger og deltakelse. Familier med etnisk minoritetsbakgrunn i møte med den norske barneverntjenesten»

Content only available in Norwegian
May 3, 2018, 1:02 p.m.

People involved

cp: 2019-07-21 23:17:24