firefighters are not supposed to replace the medical doctor

"Kommunen er ansvarlig for å levere den viktige medisinske kompetansen til pasienten"

Content only available in Norwegian
Aug. 24, 2018, 2:34 p.m.

cp: 2019-11-13 08:17:22