New edition of psychiatric handbook for the out-of-hours service

Håndboken er utviklet spesielt for bruk i psykiatrisk legevakt, men vil også kunne være til nytte i vanlig legevakt.   

Content only available in Norwegian
Aug. 24, 2018, 1:53 p.m.

cp: 2019-12-04 11:17:29