Telephone advice as a web-based program

Verktøyet Telefonråd kan bidra til kvalitetsheving i tjenesten og færre feilvurderinger hos legevakter og legekontor. Nå lanseres Telefonråd på nett.

Content only available in Norwegian
Sept. 3, 2018, 9:39 a.m.

cp: 2019-12-04 11:15:24