Encouraging findings from analyzes of widely used questionnaire

Spørreskjemaet SDQ viste seg i ny undersøkelse å være godt egnet til å se på utvikling av symptomer på psykiske vansker over tid. Summeskårene kan også brukes for gjentatte målinger, f.eks. i klinisk praksis.

Content only available in Norwegian
Oct. 25, 2018, 11:41 a.m.

People involved

cp: 2019-12-04 11:15:33