Uformell oppgaveglidning fra sykehus til fastlege kan true faglig forsvarlig praksis

Legeforeningen støtter prosjekt om hvordan uformell overføring av oppgaver til fastlegen fra sykehus kan svekke pasientsikkerheten

Content only available in Norwegian
Dec. 17, 2018, 8:10 a.m.

People involved

cp: 2019-12-04 11:16:50