Doctors can not re-examine the AMK-centrals' evaluation of patients' need for ambulance care

Dette fremgår i Helsedirektoratets vurdering av ansvar og myndighet ved rekvirering av ambulanse. Vurderingen til lege som har undersøkt og vurdert en pasient skal imidlertid likevel tillegges stor vekt.

Content only available in Norwegian
April 13, 2018, 11:33 a.m.