Out-of-hours-award 2018

Årets pris gikk til Jan Magne Linnsund, for sitt brennende engasjement for legevakt og akuttmedisin

Content only available in Norwegian
Sept. 11, 2018, 10:37 a.m.