- An increase in competence for the child welfare service

Ansatte ved Austevoll barnevern om kompetansehevingsprosjekt. – Dette har vært et kompetanseløft for hele tjenesten, der vi sammen får utviklet oss til bedre barnevernsarbeidere.


By Veronica Helle

Content only available in Norwegian
Jan. 31, 2019, 8:52 a.m.

People involved