Secure parents meets the child's needs better

Selv de helt nyfødte barna kan fortelle deg mye uten ord. Foreldre som lærer om barnets atferd og tilstand kan lettere forstå og møte barnets behov, og dermed støtte barnet i å regulere seg selv.


By Veronica Helle

Content only available in Norwegian
Feb. 22, 2019, 10:38 a.m.