About this person

Education:
cand.mag.

Area of expertise:
bullying
implementation

Publications

Articles

  • Kjøbli, John; Tollefsen, Thomas Kristian; Jakobsen, Reidar; Baraldsnes, Andre; Brunborg, Bjørn; Breivik, Kyrre Nytten av tilbakemeldinger. Tidsskrift for Norsk Psykologforening 2018 ; Volume 55 (2). s. 107-111

Book chapters

  • Olweus, Dan; Baraldsnes, Andre Olweus-programmet mot mobbing og antisosial atferd. I: Inkludering og utvikling– førebyggande intervensjonar i barnehage og skule. Gyldendal Akademisk 2016 ISBN 9788205491854.. pages 57-80
See all publications in CRIStin

Publications

Research Topics

cp: 2019-12-04 11:17:24