About this person

Anne Homme has a doctorate in administration and organizational theory from the University of Bergen in 2008. Her research experience and interests covers the study of  public management and administration, in particular multilevel governance in education, comparative education policy, and administrative reform and institutional change in Norway, Scandinavia, and Western Europe. Homme’s doctoral thesis analysed the central-local dimension in governing Norwegian basic education 1860-2000.

Anne Homme is leader of the project "Lost in Transition. Governance, Management and Organization of Policy Programs to Improve Completion of Upper Secondary Education".

Publications

Articles

All articles

Books

Book chapters

  • Homme, Anne D; Rykkja, Lise H. Skolesekkforvaltning – krysspress og handlingsrom. I: Den kulturelle skolesekken. Fagbokforlaget 2013 ISBN 9788270811571.. pages 33-60
  • Rykkja, Lise H.; Homme, Anne D Heftig og begeistret: Den kulturelle skolesekkens heiagjeng. I: Den kulturelle skolesekken. Fagbokforlaget 2013 ISBN 9788270811571.. pages 85-105
  • Helgøy, Ingrid; Homme, Anne Dåsvatn Statlig og kommunal styringskapasitet i skolen - en sammenligning av England og Norge. I: Flernivåstyring og demokrati. Fagbokforlaget 2008 ISBN 978-82-450-0771-8.. pages 47-72
  • Homme, Anne Dåsvatn Nye styringsformer - nye aktører? Kommunale endringsprosesser og lokal innflytelse i skolen. I: Det ustyrlige klasserommet. Om styring, samarbeid og læringsmiljø i grunnskolen. Universitetsforlaget 2004 ISBN 8215004431.. pages 237-261

Reports

All reports

Other publications

  • Homme, Anne Hvordan øke gjennomføringen i videregående opplæring?. 2018.
  • Eide, Helene Marie Kjærgård; Homme, Anne Endring av arbeidsdeling, ledelse og organisering med økt pedagogressurs: "Hvordan virker økt andel barnehagelærere på praksis og kvalitet i barnehager?. 2018.
  • Homme, Anne; Eide, Helene Marie Kjærgård Erfaring med implementering av økt pedagogtetthet: Betingelser for god implementering av 50 % andel barnehagelærere. 2018.
  • Ludvigsen, Kari; Homme, Anne Changing professional roles in Norwegian Early Childhood Education and Care. 2017.
  • Hope, Kristin Lofthus; Homme, Anne Prevention of early school leaving. How local policy enactment plays out in four Norwegian county municipalities.. 2017.
All other publications
See all publications in CRIStin

Ongoing projects

All projects
cp: 2019-12-04 11:16:29