About this person

Utdanning:
samfunnsøkonom

Kompetanseområde:
økonomistyring på prosjektnivå, rapportering nasjonalt og til EU, avtaler, økonomioppfølging på avdelingsnivå

cp: 2019-12-04 11:17:02