Publications

Articles

All articles

Book chapters

  • Bondevik, Gunnar Tschudi Norsk legevakt i et internasjonalt perspektiv. I: Legevaktarbeid - En innføringsbok for leger og sykepleiere. Gyldendal Norsk Forlag A/S 2016 ISBN 978-82-05-48460-3.. pages 31-37
  • Bondevik, Gunnar Tschudi Pasientsikkerhetskultur. I: Legevaktarbeid - En innføringsbok for leger og sykepleiere. Gyldendal Norsk Forlag A/S 2016 ISBN 978-82-05-48460-3.. pages 354-358

Reports

See all publications in CRIStin

Ongoing projects

All projects
cp: 2019-12-04 11:17:26